DJ INFRASOL
 
 

GRONDWERK

Wij zijn gespecialiseerd in grondwerk zoals het ontgraven van uw terrein, grondverzet en het leveren van de grond. DJ Infrasolutions beschikt over vakkundig personeel om het complete grondwerk voor uw project te verzorgen.

Bij grondwerk komt meer kijken dan alleen een schep in de grond. Het werk begint al in het voortraject met het lokaliseren van de reeds aanwezige kabels en leidingen. Wij verzorgen dan ook een KLIC melding voor u voordat wij beginnen met het grondwerk om zo de risico's op kabel- en/ of leiding schades te verkleinen. Verder is het van belang om te weten wat de kwaliteit van de grond waarin gewerkt word. Niet alle grond mag zomaar worden afgevoerd. Indien nodig kunnen wij voor u een grondonderzoek regelen om de kwaliteit van het grond te achterhalen. 

Verder regelen wij bij het afvoeren van grond en aanvoer van grond en zand ( meer dan 50m3 ) een melding bij het besluit bodemkwaliteit. 


Een greep uit onze diensten:

 • bouwputten voor woningen en gebouwen
 • rioleringen, waaronder hoofdriolering/ huisaansluitingen/ kolkafvoeren/ drainage etc.
 • fundering voor wegen
 • bouwrijp maken terrein
 • profileren en levelen terreinen en funderingen
 • levering wegenbouwmaterialen
 • afvoer grond en andere materialen
 • verhuur grondverzetmachines
 • verhuur grondwerkers
 • berekeningen en advies ten behoeve van aanleg riolering
 • Verzorgen van de benodigde meldingen denk hierbij b.v aan het besluit bodemkwaliteit en/ of KLIC melding


                     Wat kunnen wij voor u betekenen?